JKP "Vodovod" Lebane
19.  Avgust  br.1      Lebane
tlf: 016/843-909   fax: 016/843-909
NaslovnaO NamaVestiKorisniciKvalitet vodePitanjaGalerijaKontakt
Kontakt telefon 07 - 15 h
016/843-909
Prodaja, obračun i naplata u JKP "Vodovod"
U sektoru finansijske službe JKP "Vodovod" vršimo obračun i fakturisanje utrošene vode,kao i usluge odvođenja upotrebljene vode. Obračun i fakturisanje utrošene vode vršimo očitavanjem stanja na vodomeru.Razlika između dva očitanja stanja je količina utrošene vode,koja će biti fakturisana u tekućem mesecu.Obračun za odvođenje upotrebljene vode,što i samo ime govori uzima se 10% od cene fakturisane za utrošenu vodu.
Očitavanje stanja na vodomerima to jest potrošnju,vršimo svakog meseca od 25-og do 30-og u mesecu, osim u zimskim uslovima tromesečnog perioda: decembar,januar i februar za obračun se uzima prosek potrošnje iz predhodna tri meseca.

Nakon zimskog perioda obračuna, a posle prvog očitavanja stanja vršimo korekciju računa po očitanom stanju vodomera.
Temperatura
Podaci se osvežavaju na 2 min.           RHMZ
Anketa

Da li biste voleli da obiđete fabriku vode Lebanskog vodovoda i bliže se upoznate sa procesom prerade vode ?
Da
Ne
Neznam

NaslovnaO NamaVestiKorisniciKvalitet vodePitanjaGalerijaKontakt
Osnovni podaci Istorijat Finansijski izveštaj
Aktivnosti Planirani radovi Havarije Tenderi
Priključak na mrežu Dokumenta i propisi Cenovnik priključenja Račun
Zahvatanje vode Tehnološka linija Prerada vode Distribucija vode
Telefoni Linkovi

Copyright © 2013. AquaEditSoft & autor/zadržana sva prava autora
Free Web Hosting