JKP "Vodovod" Lebane
19.  Avgust  br.1      Lebane
tlf: 016/843-909   fax: 016/843-909
NaslovnaO NamaVestiKorisniciKvalitet vodePitanjaGalerijaKontakt
Kontakt telefon 07 - 15 h
016/843-909
Vesti

Obaveštenje o rezultatima ispitivanja vode za piće

04.05.2014.god.U centralnom vodovodu u Lebanu, nakon ponavljanja postupka ispiranja i dezinfekcije distributivne vodovodne mreže, dana 04.05.2014.god. je izvršeno 1. uzorkovanje radi provere zdravstvene ispravnosti vode za piće. Uzeta su 3 uzorka prerađene vode: 1 na postrojenju i 2 iz distributivne mreže. Analize su urađene odmah po dolasku ekipe sa terena. Rezultati fizičko-hemijskih analiza pokazuju da su sva 3 uzorka ispravna i da su u skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ 44/99) – koji se primenjuje za vreme vanrednog stanja. Izvor: ZZJZ Leskovac

05.05.2014.god. U centralnom vodovodu u Lebanu, dana 05.05.2014.god. je izvršeno 2. uzorkovanje radi provere zdravstvene ispravnosti vode za piće. Uzeta su 3 uzorka prerađene vode: 1 na postrojenju i 2 iz distributivne mreže. Analize su urađene odmah po dolasku ekipe sa terena. Rezultati fizičko-hemijskih analiza pokazuju da su sva 3 uzorka ispravna. Mikrobiološke analize su u toku.
   U naseljima Grdelica i Lebane, stanovništvo će se snabdevati ispravnom vodom za piće putem cisterni sve dok se laboratorijskim analizama, u tri uzastopna uzorka, ne potvrdi da je voda zdravstveno ispravna i da se može koristiti za piće i pripremu hrane. Izvor: ZZJZ Leskovac

06.05.2014.god. U centralnom vodovodu u Lebanu, dana 06.05.2014.god. je izvršeno 3. uzastopno vanredno uzorkovanje radi provere zdravstvene ispravnosti vode za piće. Uzeta su 4 uzorka prerađene vode: 1 na postrojenju i 3 iz distributivne mreže. Analize su urađene odmah po dolasku ekipe sa terena. Rezultati fizičko-hemijskih analiza prerađene vode pokazuju da su sva 3 uzorka ispravna. Mikrobiološke analize su u toku. Izvor: ZZJZ Leskovac

08.05.2014.god. Vodovod u Lebanu – u 3 uzastopna uzorkovanja u periodu od 04.05. – 06.05.2014.god., rezultati ispitivanja su pokazali da je voda iz centralnog vodovoda u Lebanu zdravstveno ispravna i da se, od danas 08.05.2014.god., može koristiti za piće i pripremanje hrane o čemu su obaveštene sve relevantne institucije. Izvor: ZZJZ Leskovac

Temperatura
Podaci se osvežavaju na 2 min.           RHMZ
Anketa

Da li biste voleli da obiđete fabriku vode Lebanskog vodovoda i bliže se upoznate sa procesom prerade vode ?
Da
Ne
Neznam

NaslovnaO NamaVestiKorisniciKvalitet vodePitanjaGalerijaKontakt
Osnovni podaci Istorijat Finansijski izveštaj
Aktivnosti Planirani radovi Havarije Tenderi
Priključak na mrežu Dokumenta i propisi Cenovnik priključenja Račun
Zahvatanje vode Tehnološka linija Prerada vode Distribucija vode
Telefoni Linkovi

Copyright © 2013. AquaEditSoft & autor/zadržana sva prava autora
Free Web Hosting