JKP "Vodovod" Lebane
19.  Avgust  br.1      Lebane
tlf: 016/843-909   fax: 016/843-909
NaslovnaO NamaVestiKorisniciKvalitet vodePitanjaGalerijaKontakt
Kontakt telefon 07 - 15 h
016/843-909
O Nama
Osnovna delatnost preduzeća JKP "Vodovod" Lebane je prerada i distribucija vode za piće kao i odvođenje upotrebljenih voda.

Lebane se snabdeva vodom za piće , preradom "sirove" vode zahvaćene iz živog toka reke Šumanke sa lokacije udaljene       18 km od Lebana zvane "Ključ". Prerada vode se vrši u PPV (Postrojenje za preradu vode) "Grgurovce" dopremljena azbestsalonitnim cevima DN400 u dužini od 6 km.
Postrojenje za preradu vode posredstvom složenog tehničko-tehnološkog sistema radi neprekidno 24 h,odnosno 365 dana u godini i proizvede približno 1.000.000 m3 kvalitetne i zdravstveno ispravne vode za piće, kojou doprema do građana Lebana magistralnim azbestsalonitnim vodom DN200/250 u dužini od 12 km, i sekundarnim vodom do samih potrošača dužine oko 48 km, profilima DN200,DN150 i DN80 takođe azbestsalonitnim cevima.

Kanalizacioni sistem čine kolektori različitih profila i to od DN400 do DN150.Prostire se u dužini od oko 40km, čija je namena prihvatanje i odvođenje upotrebljenih voda. Osnovna delatnost kanalizacionog sistema je  održavanje sistema.

CILJEVI

Zalaganje na unapređenju poverenja potršača do nivoa partnerstva.
Smanjenje troškova proizvodnje i gubitaka vode.
Veći stepen zaštite životne sredine,postrojenje za preradu iskorišćenih voda,pre ispustanja u recipientu.
Proširenje vodovodne i kanalizacione mreže.
Profesionalizacija kapacitete zapošljenih.

Podaci ...
Temperatura
Podaci se osvežavaju na 2 min.           RHMZ
Anketa

Da li biste voleli da obiđete fabriku vode Lebanskog vodovoda i bliže se upoznate sa procesom prerade vode ?
Da
Ne
Neznam


Osnovni podaci Istorijat Finansijski izveštaj
Aktivnosti Planirani radovi Havarije Tenderi
Priključak na mrežu Dokumenta i propisi Cenovnik priključenja Račun
Zahvatanje vode Tehnološka linija Prerada vode Distribucija vode
Telefoni Linkovi
NaslovnaO NamaVestiKorisniciKvalitet vodePitanjaGalerijaKontakt
Copyright © 2013. AquaEditSoft & autor/zadržana sva prava autora
Free Web Hosting